Liveshow Quang Lê - Phương Mỹ Chi, nhà thi đầu tỉnh Hải Dương, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

02-12-2017