Liveshow Nhạc tình muôn thủa 5, Hà Nội

03-12-2017