Đêm huyền thoại 2, tại MGM National Harbor Resort & Casino, Washington DC, Mỹ

22-11-2017