Đêm dạ vũ, tại Tulalip Resort Casino, Seattle, Mỹ

23-11-2017