Liveshow, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

11-01-2018

Gold Coast Hotel Resort & Spa Võ Nguyên Giáp, Bảo Ninh, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam