Diễn chùa, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

28-01-2018

Tại: Niệm Phật Đường Phù Bài, Thôn 3, Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam