Khánh thành chùa Hưng Pháp, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

31-03-2018