Đêm nhạc tri ân, Coffee SophiA - Khu Đô thị Phú Cường, Kiên Giang

10-03-2018