Cúng dường Tịnh Thất Thanh Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu

22-04-2018