Mini Show Hoàng Ngọc Sơn, phòng trà WE, tp HCM

29-06-2018