Liveshow Ca sĩ Nam Cường, Nhà hát hòa bình, tp HCM

14-07-2018