Nhạc Tình Muôn Thuở tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng.

28-07-2018